Lindeballejagt.dk blog

Lindeballejagt.dk blog

Om os

Annexgaardens Jæger er en lille flok natur nørder, der bruger en masse tid og penge på, at passe på og se lidt vildt.
Hvis I har forslag til noget nyt eller ændringer, så send mig en email: ejnar@lindeballejagt.dk

Fiskesøerne

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Mon, November 21, 2016 12:02:17
Hej

Der er lagt et billede op af området fiskesøerne og Annexgårdens skov.
Vil I kontrollere om det er lig med virkeligheden?

 • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post59

Udsætning

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Fri, July 08, 2016 15:38:24

Har du styr på udsætningen?

Det er sæson for udsætning af fjervildt, og derfor er der god grund til at repeterer lovgivningen på området. Danmarks Jægerforbund har lavet en video om udsætning, som opremser det vigtigste.

Skrevet af: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund, 07. juli 2016

Foto af: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund

Landet over er udsætning af fjervildt allerede godt i gang eller ved at blive forberedt. Udover at biotopen skal være klar til at modtage vildtet, skal udsættere huske at føre optegnelser over udsætning af fjervildt. Det er faktisk lovpligtigt. Alle personer, der sætter fjervildt ud i naturen, skal nemlig foretage optegnelser over udsætningen. Optegnelserne skal indeholde informationer om dato og sted samt art og antal udsatte fugle. Danmarks Jægerforbund har udarbejdet en skabelon til dette, som kan hentes her.

Som vi tidligere har informeret om, så er Fødevarestyrelsen i fuld sving med deres kontrol af sporbarhed hos importører og modtagere af fjervildt, der indfører fasaner, agerhøns eller gråænder fra f.eks. Polen, Sverige og Frankrig. Formålet er at sikre, at det fjervildt, der indføres til opdræt og udsætning i Danmark, kan spores i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme. Se mere her.

 • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post57

Ændring

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Mon, May 16, 2016 13:59:07

Hej

Bemærk der er efter aftale ændret på arealet på Gødsbølgaard og Godrum, således at de to områder ikke er med i bukkeplanen • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post55

Skyd ikke GPS-mårhunde

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Fri, May 13, 2016 16:59:04

Skyd ikke GPS-mårhunde under bukkejagten

Mårhunde må reguleres året rundt, og jægere på årets bukkejagt må derfor hellere end gerne skyde mårhunde, hvis der opstår mulighed for det. Men skyd ikke mårhunde, der bærer halsbånd. Det er nemlig de såkaldte Judasdyr, som hjælper til i kampen mod den invasive art ved hjælp af GPS-sendere.

Skrevet af: Naturstyrelsen, 13. maj 2016

Alle oplysninger om sete mårhunde er nyttige. Mårhundene er forholdsvis lette at fange i fælder i sommertiden, og har man først fanget én, så kan magen oftest fanges via påsætning af GPS halsbånd på den fangne og pejling et par dage efter.

Parrene finder næsten altid hurtigt sammen igen.

Skydes en mårhund kan udsætning af judasdyr af samme køn give tilsvarende resultat. Der findes i dag i alt 20 Judasdyr med GPS-halsbånd. Vedlagt ses et kort med de positioner, som judasmårhundene havde d. 13 maj. 2016.

Må reguleres året rundt
Hvis man ser eller skyder en mårhund, bedes man ringe til en af Danmarks Jægerforbunds mårhundereguleringsjægere. De kan hjælpe med at rådgive om den videre indsats. Se tlf.nr. og e-mail her

Man kan også ringe til Naturstyrelsen Blåvandshuk, der håndterer judasmårhundene i samråd med mårhundereguleringsjægerne tlf: 72 54 30 00 evt. e-mail: blh@nst.dk

Den officielle jagttid på mårhund løber fra 1. september til 31. januar for alle jægere. Mårhund må derudover reguleres året rundt.

Halvanden time før og efter
Regulering kan ske ved beskydning og ved fældefangst. Regulering med skydevåben må foretages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Mårhunde må reguleres fra skydetårne og platforme – også med haglgevær. Der må reguleres ved foderplads, og det er tilladt at anvende kunstigt lys til reguleringen.

Læs mere om mårhunden her • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post54

Katte

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Fri, May 13, 2016 09:04:58

Katte i naturen

Hjælp med at kortlægge forekomst af katte i naturen. Bukkejagten giver anledning til, at mange jægere bruger meget tid i naturen, og der er dermed en oplagt mulighed for at få registeret omfanget af tamkatte i naturen.

Danmarks Jægerforund vil derfor opfordre alle danske jægere til at registrere de katte, som I observerer i naturen i den kommende tid.

Observationerne skal registreres via Naturbasen, der er en app til smartphones. Se mere her: http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=1314232&ForumID=50

Sådan gør du

Du skal have adgang til en smartphone, hvorefter du gør sådan:

Register dig på Fugle og nn<atur: http://www.fugleognatur.dk/add_user.aspx

Download appen til din smartphone via App store eller: https://itunes.apple.com/dk/app/naturbasen/id531282316?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Indberet din registrering - søg efter Tamkat og Registrer.

Danmarks Jægerforbund vil i samarbejde med Fugle og Natur udtrække observationerne, så vi får et overblik over omfanget af katte i den danske natur.

Samtidig vil vi også gerne slå et slag for, at jægere også hjælper med at registrere observationer af planter og dyr i den danske natur.

Spørgsmål kan rettes til Niels Søndergaard, jagtfaglig chef hos Danmarks Jægerforbund på tlf. 21 94 59 90.

 • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post53

Velkommen til JægerNyt nr. 13, 2016

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Fri, March 18, 2016 09:03:17

VFR har sat retning
På Vildtforvaltningsrådsmødet tirsdag den 15. marts 2016, traf rådet den første beslutning om retning for fremtidens hjortevildtforvaltning. Denne proces har kørt intensivt siden september 2014, hvor der er arbejdet på at finde en løsning for forvaltningen af kronvildtet, men det er, som de fleste af jer ved, en opgave, der har været i gang siden 1999.

Selve referatet fra Vildtforvaltningsrådsmødet er ikke udarbejdet i skrivende stund, men som du måske så, blev der i går bragt en nyhed på hjemmesiden om emnet, som du kan finde her.

Da historikken i hele debatten om hjortevildtforvaltningen er ganske lang og ganske kompleks, er der udarbejdet en historisk oversigt som du finder her. Dette er version 1, og den vil over tid blive opdateret med flere fakta og mere information om processen.

Jagttider
Ud over hjortevildtet blev de første drøftelser i jagttidsprocessen indledt, hvor du kan følge med her.

Udsætning
Arbejdet med at revidere det tidligere udsætningsforlig er også så småt gået i gang, og lige som du kan følge jagttidsarbejdet på hjemmesiden, er der også en underside for dette område under udarbejdelse. • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post50

Guldsjakal

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Tue, October 20, 2015 17:06:06

Så må vi se om der bliver jagttid på guldsjakal og på Muntjac!

Den guldsjakal, der blev påkørt ved Karup for godt en måned siden var formentlig vild. Den var ikke kastreret og manglede ikke sine testikler, som først antaget. Det viser den obduktion, som DTU Veterinærinstituttet har lavet for Naturstyrelsen.

Havde den været kastreret, ville det formentlig betyde, at den var undsluppet fra fangenskab, vurderer Naturstyrelsen.

- Sjakalen har efter alt at dømme selv fundet vej til Danmark. Og det er ikke så underligt, for guldsjakalen er i fremgang flere steder i Europa, og den spreder sig til nye områder, siger specialkonsulent Hans Erik Svart fra Naturstyrelsen.

DNA-prøver foretaget af DCE, National Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at den fundne sjakal ligner de sjakaler, der er observeret i Polen. Er sjakalen kommet til Danmark ved egen hjælp, så er den nye art Danmarks næststørste rovdyr – kun overgået af ulven.

Ud over Polen lever der blandt andet sjakaler i Litauen, Østrig og Tjekkiet, og der er også set enkelte eksemplarer i Tyskland.

Hvis guldsjakaler selv indvandrer til Danmark, vil den blive regnet som en naturlig dyreart på linje med hjemmehørende rovdyr som ræv og ulv.

Når man i første omgang troede, at guldsjakalen manglede testikler, skyldtes det, at de ikke var synlige, men de var altså blevet knust som følge af den voldsomme påkørsel af dyrets bagparti.

En sjakal bliver 60 til 110 centimeter lang og vejer mellem syv og 15 kilo

Den kinesiske muntjak eller Reeve's muntjak, som den også kaldes er en lille asiatisk hjorteart. Den er omkring 40-45 cm høj og vejer 11-28 kg
 • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post42

Bukke

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Sun, June 21, 2015 19:02:17

Hej

Vi er ved være på det tidspunkt at bukkene bevæger sig igen.

Jeg har mødt flere billeder, lig med ham her så der er flere der ude.

Knæk & bræk

min ven er her også

 • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post39

Majs

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Mon, June 08, 2015 09:57:11

Så er der sprøjtet der majs i Lindeballe .Det gjorde Kim og co. i lørdags :-) havde to dygtige drenge til og hjælpe • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post37

Lam

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Thu, June 04, 2015 08:57:09

Et billede fra Kim
 • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post36

Lam

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Mon, June 01, 2015 10:18:07

Claus har sendt denne, fra Fiskesøerne, så dette års lam er på vej
 • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post35

Ræve

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Thu, May 28, 2015 14:49:59

I den nye bekendtgørelse om jagttider er der sket nogle ændringer i forhold til tidligere.

Reguleringen af rævehvalpe uden for graven må som tidligere foretages fra den 1. juni til 31. august.

Her er alt som det hidtil har været.

Det nye element er, at reguleringen nu må foretages fra halvanden time før solopgang til halvanden time efter solnedgang i denne periode.

Det er således IKKE tilladt at skyde ræv i jagttiden 1. september til 31. januar før og efter solnedgang.

Et andet element i den nye bekendtgørelse er, at der ikke længere kan reguleres ræv UDEN forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen i perioden 1. marts til 31. maj, som man tidligere kunne praktisere.

 • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post34

Skydebane

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Wed, May 20, 2015 19:55:53

Hej

Når I er på skydebane og ikke helt er tilfreds med jeres skydning så se lige denne.

Det er en topskytte og I kan gøre det lige så godt. • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post32

Nye regler for opsatse

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Tue, May 19, 2015 09:59:37

Inden du saver din danske eller udenlandske bukkopsats til, bør du være opmærksom på de nyindførte CIC opmålingsregler (Version 10-2014), hvis du vil have din opsats opmålt efter CIC reglerne.
De nye opmålingsregler er trådt i kraft, og i forhold til opmåling af bukketrofæer, er den største ændring hvordan man afsaver sit trofæ. Det er slut med det velkendte "Danske snit", hvor vi i Danmark saver/skærer bukketrofæet således, at snittet kun lige bryder øjenhulen, og samtidig bevarer så meget af kraniets tunge del på trofæet (se den røde stiplet linie på billedet).

De nye CIC opmålingsregler kræver, at man skal save/skære bukketrofæet således, at snittet går fra undersiden af næsebenet i front, til det yderste punkt på nakkeknuden bagtil, hvilket bevirker at øjenhulen mere eller mindre halveres (se den sorte stiplet linie "Fremtidig standard snit" på billedet).
Hvis man i dag indleverer et bukketrofæ til opmåling i.h.t. CIC reglerne, og man inden afleveringen har afsavet bukketrofæet som det tidligere "Danske snit", fratrækkes omgående 65 gram (svarende til 6,5 point), hvilket i mange tilfælde vil være udslagsgivende for, om et bukketrofæ opnår medalje, eller rykker ned fra en guld- til en sølvmedalje.

Raavildt.dk anbefaler at man ikke afsaver sit bukketrofæ inden opmålingen, men afleverer det som vist på billedet ovenfor, hvor overkæben stadig sidder på trofæet. Her vil der i.h.t. CIC's gamle og nuværende opmålingssystem, blive fratrukket 90 gram. Når opmålingen er færdiggjort og man får sit trofæ tilbage, forhåbentlig med en medalje, kan man roligt afsave til trofæ som vi altid har gjort (se den røde stiplet linie på billedet), da man formentlig kun skal have opmålt sit bukketrofæ én gang.

Vi skal huske på, i denne til tider hysteriske "trofæ-tid", at uanset hvordan dit bukketrofæ er afsavet, om det får medalje eller ej, bør det altid være jagtoplevelsen, spændingen, bukkefeberen og andre ubeskrivelige ting, som du med velbehag tænker tilbage på, hver gang du kigger på dit bukketrofæ.

 • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post31

Kort

Nyt fra redaktørenPosted by Ejnar Askholm Tue, April 14, 2015 13:10:24

Hej

Tak for sidst.

Jeg har arbejdet lidt på oversigten, samt på kort der dækker de enkelt områder.

Jeg har lavet de ændringer, I havde til mig, men skulle der være fejl eller ændringer, så modtager min mail eller telefon gerne alt.

Jeg mangler vist stadig en e-mail til blokken.

Knæk & bræk

Vi ses d. 10.05.
 • Comments(0)//blog.lindeballejagt.dk/#post25
Next »